Свободни работни позиции, обявени в бюрата по труда в Казанлък към  

Общи административни служители

 

Работници по обработка на дърво

Продавачи в магазини

Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

Агенция по заетоста Казанлък, Бюро по труда Казанлък